CƯ TRÚ TẠI BA LAN - QUỐC TỊCH BA LAN POLISH ENGLISH VIETNAM UKRAINE

CƯ TRÚ TẠI BA LAN

THẺ CƯ TR

Tab cho phép bạn xác định danh tính ở nước ngoài tại Ba Lan thời hạn hiệu lực ghi trong tài liệu. Cùng với một tài liệu du lịch, Hiến chương được trợ cấp giữ cho nhiều giao cắt biên giới mà không cần phải có được thị thực.
Thẻ cư trú được cấp cho một người nước ngoài đã đạt được:

1.    Giấy phép cư trú đầu tiên cho một thời gian nhất định (có giá trị trong thời hạn ủy quyền)

2.    giấy phép định cư (hợp lệ 10 năm),

3.    giấy phép EC cư trú dài hạn (có giá trị 5 năm).