QUỐC TỊCH BA LAN - QUỐC TỊCH BA LAN POLISH ENGLISH VIETNAM UKRAINE

QUỐC TỊCH BA LAN

Quốc tịch Ba Lan có thể nhận được:

  • Qua việc cấp quốc tịch Ba Lan
  • Qua việc công nhận là công dân Ba Lan

 

CấP QUốC TịCH

Tổng thống nước Cộng hòa Ba Lan là người cấp quốc tịch Ba Lan. Tổng thống, trong quyết định của mình không bị giới hạn bất kỳ điều kiện gì mà người nước ngoài phải đáp ứng để được cấp quốc tịch Ba Lan. Điều này có nghĩa là Tổng thống có thể cấp quốc tịch Ba Lan cho người nước ngoài: ví dụ - không phụ thuộc đã ở Ba Lan là bao lâu.

 

CÔNG NHậN LÀ CÔNG DÂN BA LAN

Được công nhận là công dân Ba Lan khi:

1.    người nước ngoài cư trú liên tục trên lãnh thổ Ba Lan ít nhất 3 năm trên cơ sở  giấy phép định cư cố định  hoặc giấy phép cư trú dài hạn trong cộng đồng Liên minh châu Âu , người ấy có nguồn thu nhập ổn định- thường xuyên và có quyền sở hữu một nhà ở;

2.    người nước ngoài cư trú liên tục tại Ba Lan ít nhất hai năm trên cơ sở giấy phép   định cư cố định  hoặc giấy phép cư trú dài hạn trong cộng đồng EU, mà người đó có ít nhất 3 năm đã kết hôn với công dân Ba Lan hoặc với người không có quốc tịch nào;

3.    người nước ngoài cư trú liên tục trên lãnh thổ Ba Lan ít nhất hai năm trên cơ sở giấy phép định cư cố định  mà khi nhận được thẻ bởi được công nhận tình trạng tị nạn tại Ba Lan;

4.    trẻ em người nước ngoài có cha hoặc mẹ là công dân Ba Lan, cư trú tại Ba Lan trên cơ sở giấy phép định cư cố định  hoặc giấy phép cư trú dài hạn trong cộng đồng Liên minh châu  và phụ huynh thứ 2 không có quốc tịch Ba Lan, đã đồng ý cho công nhận quốc tịch;

 

5.    trẻ em người nước ngoài, trong đó có ít nhất cha hoặc mẹ đã được phục hồi quốc tịch Ba Lan, nếu trẻ em ở Ba Lan trên cơ sở giấy phép định cư cố định  hoặc giấy phép cư trú dài hạn trong Liên minh châu Âu và người thứ hai cha hoặc mẹ không có quốc tịch Ba Lan, đã đồng ý cho công nhận quốc tịch;

6.    người nước ngoài thường trú và hợp pháp trên lãnh thổ Ba Lan ít nhất là 10 năm, có các điều kiện sau đây:

·           có giấy phép định cư cố định -> hoặc có giấy phép cư trú dài hạn trong EU

·           có nguồn thu nhập ổn định và thường xuyên tại Ba Lan và có quyền sở hữu nhà ở;

7.    người nước ngoài cư trú liên tục trên lãnh thổ Ba Lan trong ít nhất hai năm trên cơ sở giấy phép định cư cố định  được công nhận có nguồn gốc Ba Lan.