polskie obywatelstwo, paszport, polska, obywatelstwo - Polskie Obywatelstwo POLISH ENGLISH VIETNAM UKRAINE

O Nas

Szanowni Państwo,

Oferujemy pomoc w wypełnianiu wniosków, kompletowaniu dokumentów, pośredniczeniu w procedurze uzyskania:

 1. obywatelstwa polskiego, poprzez:
  • nadanie obywatelstwa polskiego,
  • uznanie za obywatela polskiego,
  • przywrócenie obywatelstwa polskiego.
 2. legalizacji pobytu dla cudzoziemców, poprzez:
  • zezwolenia na pobyt czasowy,
  • zezwolenia na pobyt stały,
  • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

 

 Dodatkowo pomożemy w kwestiach prawnych, tj.: 

 • rejestracja spółek w krajowym Rejestrze Sądowym,
 • rejestracja działalności gospodarczej,
 • pomoc w uzyskaniu nadania numeru NIP oraz REGON,
 • Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • Odpis z Księgi Wieczystej,
 • Zaświadczenie o nie zaleganiu z US,
 • Zaświadczenie o nie zaleganiu z ZUS,
 • Zaświadczenie o niekaralności osoby fizycznej z KRK,
 • Zaświadczenie o niekaralności podmiotu prawnego z KRK.


Dlaczego My?

 • posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz wiedzę z zakresu prawa,
 • do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie,
 • działamy efektywnie i rzetelnie,
 • jesteśmy dla CIEBIE.