polskie obywatelstwo, paszport, polska, obywatelstwo - Polskie Obywatelstwo POLISH ENGLISH VIETNAM UKRAINE

Polska krajem otwartym na cudzoziemców

Blog » Polska krajem otwartym na cudzoziemców

Już do połowy 2019 r. zezwolenie na pobyt stały otrzmało bliko pół milona cudzoziemców.

Tylko w I połowie tego roku największy wzrost dotyczył obywateli:

  • Ukrainy – o 19,4 tys. do 199 tys. osób
  • Białorusi – o 3 tys. do 23 tys. os.
  • Gruzji – o 1,3 tys. do 4,1 tys. os.
  • Indii – o 0,8 tys. do 9,6 tys. os.
  • Nepalu – o 0,5 tys. do 2 tys. os.

Cudzoziemcy chcący osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce składają w urzędach wojewódzkich wnioski o zezwolenia na pobyt. Osoby spełniające warunki wydania zezwolenia otrzymują dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju. W raportowanym okresie najwięcej przybyło zezwoleń na pobyt czasowy (maksymalnie do 3 lat) – o 21 tys. oraz stały – o 5 tys.

Rozproszenie cudzoziemców na terenie kraju pozostało nierównomierne i skupiło się w województwach z dużymi ośrodkami miejskimi. W I półroczu, 64 proc. wszystkich spraw z zakresu legalizacji pobytu trafiło do pięciu urzędów wojewódzkich: mazowieckiego (26 proc.), dolnośląskiego (11 proc.), wielkopolskiego (10 proc.) oraz małopolskiego i śląskiego (po 9 proc.). Najmniej z kolei do warmińsko-mazurskiego oraz świętokrzyskiego (po 1 proc.).

(źródło: www.usdc.gov.pl