polskie obywatelstwo, paszport, polska, obywatelstwo - Polskie Obywatelstwo POLISH ENGLISH VIETNAM UKRAINE

Polskie obywatelstwo dla osób pochodzących z Ukrainy i Białorusi

Blog » Polskie obywatelstwo dla osób pochodzących z Ukrainy i Białorusi

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich wręczył dokumenty nadające polskie obywatelstwo 10 osobom. W zeszłym roku tylko na samym Pomorzu, polskie obywatelstwo uzyskało 160 osób.

 

NADANIE OBYWATELSTWA

Zgodnie z obowiązującym prawem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może nadać cudzoziemcowi obywatelstwo polskie. Nadanie obywatelstwa polskiego następuję na wniosek cudzoziemca. Prezydent RP nie jest ograniczony w swoich konstytucyjnych kompetencjach żadnymi warunkami i może nadać obywatelstwo polskie każdemu cudzoziemcowi.

 

(źródło: www.radiogdanks.pl)