polskie obywatelstwo, paszport, polska, obywatelstwo - Polskie Obywatelstwo POLISH ENGLISH VIETNAM UKRAINE

Siła polskiego paszportu

Blog » Siła polskiego paszportu

Polska dzięki temu, że jej obywatele mogą podróżować bez wizowo do 176 krajów  umocniła się w Henley Passport Index.

HENLEY PASSPORT INDEX 

HPI to ranking, określający siłę paszportów poszczególnych państw. Na czele tego rankingu jest bezkonkurencyjna Japonia, której obywatel mogą podróżować bez wizy 191 państw.

Więcej informacji nt tama rankingu: https://www.henleypassportindex.com/  

Dlatego postaraj się o polskie obywatelstwo (poprzez nadanie lub uznanie) i uzyskaj polski paszport.


NADANIE OBYWATELSTWA

Zgodnie z obowiązującym prawem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może nadać cudzoziemcowi obywatelstwo polskie. Nadanie obywatelstwa polskiego następuję na wniosek cudzoziemca. Prezydent RP nie jest ograniczony w swoich konstytucyjnych kompetencjach żadnymi warunkami i może nadać obywatelstwo polskie każdemu cudzoziemcowi.

 

UZNANIE ZA OBYWATELA POLSKIEGO
Za obywatela polskiego uznaje się:

  1. Cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Polski co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, który posiada w Polsce stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
  2. Cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie w Polsce co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE , który pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub nie posiada żadnego obywatelstwa;
  3. Cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Polski co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Polsce;
  4. Małoletniego cudzoziemca, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, przebywającego w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej , a drugie z rodziców, nie posiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie;
  5. Małoletniego cudzoziemca, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, jeżeli małoletni przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się ->lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej , a drugie z rodziców, nie posiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie;
  6. Cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium Polski co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki: posiada zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz posiada w Polsce stabilne i regularne źródło dochodu raz tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego;
  7. Cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Polski co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem.

 

(źródło: www.euractiv.pl)