Nowa ustawa o cudzoziemcach - Polskie Obywatelstwo POLISH ENGLISH VIETNAM UKRAINE

Nowa ustawa o cudzoziemcach

Aktualności » Nowa ustawa o cudzoziemcach

1 maja 2014 r. weszła w życie nowa ustawa o cudzoziemcach, która wprowadza wiele przepisów ułatwiających legalizację pobytu w Polsce. Przyjęcie ustawy miało także na celu dostosowanie przepisów polskich do uregulowań obowiązujących w systemie prawnym Unii Europejskiej. 

Do najważniejszych zmian zaliczyć należy zastąpienie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP –  zezwoleniem na pobyt czasowy, które może być wydane maksymalnie na okres trzech lat (poprzednia regulacja przewidywała 2 letni okres obowiązywania zezwolenia). 

Obowiązująca ustawa umożliwia wydanie jednego zezwolenia na pobyt i pracę. Ujednolicenie obydwu zezwoleń, skutkuje krótszą procedurą oraz daje możliwość cudzoziemcowi przebywającemu już w Polsce możliwość złożenia wniosku i zwalnia z konieczności uczestniczenia w dwóch procedurach.

Przyjęta ustawa została przygotowana również pod kątem cudzoziemców chcących podjąć edukację na uczelniach wyższych w Polsce oraz absolwentów tych uczelni, którzy po zakończeniu nauki chcą podjąć pracę w Polsce. W przypadku cudzoziemców studiujących, pierwsze zezwolenie na pobyt czasowy będzie przyznawane na okres 15 miesięcy, natomiast kontynuacja studiów skutkować będzie możliwością przyznania zezwolenia na pobyt czasowy na okres 3 lat. Natomiast dla cudzoziemców, którzy ukończyli studia, ustawa przewiduje możliwość ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy na okres 1 roku w celu podjęcia zatrudnianie na polskim rynku pracy.

Nowe uregulowanie obejmuje także zezwolenia na osiedlenie się, określając je jako zezwolenie na pobyt stały. Dla osób o polskim pochodzeniu oraz posiadających Kartę Polaka, nowa ustawa o cudzoziemcach daje możliwość wnioskowania o zezwolenie na pobyt stały w Polsce oraz w późniejszym czasie skorzystanie z uproszczonej procedury uzyskania obywatelstwa polskiego.

Należy również pamiętać, że każdy cudzoziemiec przebywający w Polsce z zamiarem stałego pobytu powinien pomyśleć o odpowiedniej dla siebie formie legalizacji pobytu. Jest ona zależna od indywidualnej sytuacji wnioskującego.