Polskie obywatelstwo dla cudzoziemca - Polskie Obywatelstwo POLISH ENGLISH VIETNAM UKRAINE

Polskie obywatelstwo dla cudzoziemca

Aktualności » Polskie obywatelstwo dla cudzoziemca

Obecnie obowiązująca ustawa o obywatelstwie polskim przewiduje możliwość uzyskania go bez konieczności rezygnowania z obywatelstwa aktualnie posiadanego, tj. bez wymogu zrzeczenia.

W Polskim systemie prawnym obowiązują dwa sposoby uzyskania obywatelstwa polskiego, tj. poprzez uznanie cudzoziemca za obywatela polskiego oraz nadanie obywatelstwa polskiego cudzoziemcowi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W wypadku osób posiadających kartę pobytu w Polsce, możliwe jest nabycie obywatelstwa tuż po jej uzyskaniu, a nie jak w wypadku poprzedniej ustawy po pięcioletnim pobycie w Polsce. Obecnie obowiązujące prawo umożliwia, więc złożenie wniosku o nadanie obywatelstwa bezpośrednio po zalegalizowaniu pobytu w Polsce, niezależnie czy dana osoba posiada zezwolenie na pobyt stały czy też czasowy.

Do charakterystycznych cech procedury nadania należy też brak konieczności wykazania się przez cudzoziemca znajomości języka polskiego lub posiadania w Polsce nieruchomości. Należy również pamiętać, że decyzję w sprawie przyznania obywatelstwa podejmuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, a przy jej podejmowaniu nie jest związany żadnymi przesłankami. Inaczej mówiąc decyzja ta jest suwerennym wyrazem Jego woli.